ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Αρχές & Φιλοσοφία

Διαχρονικοί μας στόχοι, είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης στη διανομή πρώτων υλών και η διαρκής εξέλιξη των υπηρεσιών μας, με γνώμονα τις αρχές και τη φιλοσοφία που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησής μας, από το 1924 μέχρι και σήμερα.
Οι βασικές μας αρχές παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου και είναι η πυξίδα μας για το μέλλον…
Αξιοπιστία

στους χρόνους παράδοσης προϊόντων σε κάθε στάδιο (ανάπτυξη, επικύρωση, εμπορικός εξορθολογισμός)

Αφοσίωση

στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των αναγκών του εκάστοτε συνεργάτη μας

Εμπιστοσύνη

από τους πελάτες και προμηθευτές μας, οι οποίοι μπορούν να βασιστούν στην ευέλικτη δομή των υπηρεσιών μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής τους

Διαρκής έρευνα

για νέες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα, που ικανοποιούν τις αυξανόμενες ανάγκες σε ένα μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό βιομηχανικό περιβάλλον

Σταθερότητα

η οποία μετουσιώνεται σε διατήρηση συνεργασιών για πολλές δεκαετίες και πιστοποιεί ότι προσφέρουμε στους συνεργάτες μας, τα απαιτούμενα εχέγγυα ώστε να επιτύχουν στους τομείς της καινοτομίας και της ανάπτυξης

Τεχνογνωσία

που χρησιμοποιείται προς όφελος των πελατών μας, μέσω της παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών after sales υψηλού επιπέδου στην βιομηχανία αρωμάτων, καλλυντικών και φαρμάκων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η άριστη φήμη, ως προτιμώμενοι συνεργάτες για βιομηχανίες καλλυντικών και φαρμάκων, είναι η κινητήρια δύναμη μας …

Συνεργασία

με κορυφαίους προμηθευτές πρώτων υλών

Πολυετής εμπειρία

που προέρχεται από δεκαετίες εργασίας στην κορυφή του τομέα μας, με συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Οικονομική σταθερότητα

σε όλη τη διάρκεια της κρίσης

Διαφανείς σχέσεις συνεργασίας

με τους πελάτες μας, μέσω αποστολής εκθέσεων κλπ.

άριστη Γνώση

των αναγκών της αγοράς

Συνεχής παρακολούθηση

και βελτίωση της απόδοσής μας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχουμε αναπτύξει

Τεχνική υποστήριξη

σε καθημερινή βάση, μέσω επίσκεψης του εξειδικευμένου προσωπικού μας στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες

Άμεση απάντηση

(εντός 48 ωρών) σε αιτήματα πελατών και ανταπόκριση σε εμπορικές παραγγελίες αποθεμάτων

Ευέλικτη εφοδιαστική διαδικασία

με ιδιόκτητες αποθήκες και οχήματα μεταφοράς

Στενή συνεργασία

με Υγειονομικές Αρχές, για ζητήματα νομοθεσίας και κανονισμών

ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η Ομάδα μας !

Οι άνθρωποι, είτε πρόκειται για εργαζόμενους είτε για συνεργάτες (προμηθευτές, πελάτες), αποτελούν διαχρονικά το πιο σημαντικό κεφάλαιο λειτουργίας της επιχείρησής μας !

Όσον αφορά στο προσωπικό, βασική μας μέριμνα είναι να συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση με διαρκή ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις (state-of-the-art) στον τομέα, παρέχοντας μεταξύ άλλων συνεχή επιμόρφωση μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκθέσεις.

Το έμπειρο έμψυχο δυναμικό της εταιρείας μας αριθμεί συνολικά 21 άτομα.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας στο email: roum@roum.gr